A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bugetareparticipativa.tirgumures.ro, platformmal kapcsolatos határidők és működési feltételek.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT HATÁRIDŐKET ÉS FELTÉTELEKET. EZEK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK AZ ÖN JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓAN!

 1. A PLATFORMRÓL

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform egy olyan online szolgáltatás, amelyen keresztül a Marosvásárhelyen élő, dolgozó vagy tanuló, 18. életévüket betöltött polgároknak lehetőségük van eldönteni, hogy hogyan költik el a marosvásárhelyi városi költségvetés egy részét. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által lebonyolított részvételi költségvetési folyamat szabályzata itt tanulmányozható.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform webes formátumban érhető el, mobil eszközökhöz is igazítva.

 1. A MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform használatával elfogadja és beleegyezik, hogy elfogadja a határidőket és működési feltételeket. Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a szolgáltatás javítása érdekében bármikor módosíthatja a határidőket és működési feltételeket.A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform további használatával ön beleegyezik, hogy elfogadja, azokat a változtatásokat, ha azok megtörténtek.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro, platformon belül az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Felhasználó – bármely természetes személy, aki regisztrál a platformon, és megnyitja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro által rendelkezésre bocsátott tartalmat.

Részvételi költségvetés –– a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform révén lebonyolított folyamat, amelyen keresztül a közösség tagjai közvetlenül döntenek arról, hogy a helyi költségvetés egy részét hogyan költik el.

Projekt/kezdeményezés – javaslat egy befektetés Marosvásárhely Megyei Jogú Város költségvetéséből történő megvalósítására, amely megfelel az itt megtekinthető részvételi költségvetési folyamat Szabályzatában meghatározott kritériumoknak, és amelyet a Marosvásárhelyen élő, dolgozó, tanuló és 18-ik életévüket betöltött polgárok fogalmaznak meg

.

 1. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK KORLÁTOZÁSA

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform azoknak szól, akik betöltötték a 18. életévüket, és Marosvásárhelyen élnek, dolgoznak vagy tanulnak.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform nem teszi lehetővé az ugyanazon személyhez tartozó több fiók regisztrálását.

A szavazás Marosvásárhely területére korlátozódik. . Ahhoz, hogy szavazhasson, a szavazás időpontjában Marosvásárhelyen kell tartózkodnia, és lehetővé kell tennie a tartózkodási helyéhez való hozzáférést .

 1. ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK BIZTONSÁGA

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform felhasználói által rendelkezésre bocsátott és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által begyűjtött bármely információt a bugetareparticipativa.tirgumures.ro adatvédelmi politikájának vetik alá és a határidőknek és működési feltételeknek megfelelően dolgozzák fel.
A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform személyes jellegű adatokat tárol, amelyek szükségesek a platform megfelelő működéséhez a részvételi költségvetés során. Ezek az információk négy kategóriába sorolhatók:

A személy azonosításához szükséges információk
Szükség esetén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felveszi a kapcsolatot a felhasználókkal az általuk benyújtott projektek módosítása vagy egyesítése érdekében, ezért a következő információkat tárolják: nem, név és vezetéknév.

A részvételi kritériumok teljesítéséhez szükséges információk
Azok a polgárok, akik Marosvásárhelyen élnek, dolgoznak vagy tanulnak, és betöltötték a 18. életévüket, részt vehetnek a részvételi költségvetés-tervezési folyamatban, és e tekintetben a platform összegyűjti:

a születési dátumot
– a lakcímet
A felhasználók saját felelősségű nyilatkozattal igazolják, hogy Marosvásárhelyen élnek, dolgoznak vagy tanulnak.

A helymeghatározáshoz szükséges információk a szavazási szakaszban
Annak érdekében, hogy a nyertes projektek a lehető legrelevánsabbak legyenek a marosvásárhelyi lakosok számára, a szavazás földrajzilag a város kerületére korlátozódik. Ebből a célból a platform a szavazás pillanatától tárolja a GPS koordinátákat és az IP-címet.

A csalások korlátozásához szükséges információk a szavazási szakaszban

Annak érdekében, hogy elkerüljék mind a több fiók létrehozását, mind a többszörös szavazást, a platform tárolja az e-mail címet és a telefonszámot, és a fiókokat kettős bejelentkezéssel érvényesítik, megerősítve az e-mail címet és a telefonszámot. A hely számítógépes módosításával kapcsolatos csalások korlátozása érdekében a szavazási szakaszban az IP-címet mind a fiók létrehozásakor, mind a platformon történő bejelentkezés időpontjában tárolják.

Fiókja bármikor törölhető a platformról. A megadott személyes adatok azonban továbbra is megmaradnak a rendszerben, az adatbázis tartalék másolataiban. A fiók törlésétől számított egy hónap elteltével adatai véglegesen törlésre kerülnek.

A platform használatára való regisztrációval és az Ön személyes adatainak megadásával önt tájékoztatták ,és kifejezett és egyértelmű beleegyezését adta, hogy a bugetareparticipativa.tirgumures.ro  platform használja az ön személyes adatait.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform biztosítja a platformhoz való hozzáféréshez és/vagy annak használatához megadott személyes adatok védelmét. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a felhasználók által harmadik feleknek átadott információkra.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform jóhiszeműen dolgozza fel a személyes adatokat és az Ön által tárolt/ továbbított információkat, biztosítva a magánélethez való jog és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartását.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform nem vállal felelősséget az Ön által megadott adatok pontosságáért és helyességéért.

Egy másik Felhasználó személyes adatainak felhasználására irányuló minden kísérlet szigorúan tilos, csalási kísérletnek minősül, és az esettől függően a törvény szerint büntetjük, pénzbírsággal vagy büntetőjogi eljárással.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform csak a szavazás időpontjában gyűjt adatokat az Ön tartózkodási helyéről a szavazási eljárásnak való megfelelés biztosítása érdekében.

 1. SZELLEMI TULAJDON

Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri Hivatala és/vagy licencadói kizárólagos tulajdonosai a bugetareparticipativa.tirgumures.ro, platformnak, amely magában foglal minden olyan szoftvert, domaint és tartalmat, amelyet a közösségi média platformon vagy oldalakon keresztül tesznek elérhetővé. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro szerzői jogi védelem alatt áll Romániában. Csak személyes és nem kereskedelmi célokra használható fel, és a bugetareparticipativa.tirgumures.ro erre vonatkozóan korlátozott licencet kínál. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro oldal bármilyen jogosulatlan használata megszünteti Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri Hivatala által biztosított korlátozott engedélyt.A bugetareparticipativa.tirgumures.ro oldalhoz kapcsolódó grafikák, logók, képek és szolgáltatások nevei nem használhatók fel Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri Hivatalának írásos hozzájárulása nélkül.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro, platform használatával Ön vállalja, hogy nem tölt fel, nem tesz közzé, nem küld e-mailben vagy továbbít olyan vírusokat vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmazó anyagokat, amelyek célja bármely szoftver vagy hardver vagy távközlés megszakítása, megsemmisítése vagy működésének korlátozása, vagy a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformhoz kapcsolódó tartalom eltorzítása. Ön beleegyezik abba is, hogy ne zavarja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform webhelyhez kapcsolódó szervereket vagy hálózatokat, és nem sérti meg a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformhoz kapcsolódó hálózatok eljárásait, szabályzatait vagy előírásait. Ön belelegyezik abba is, hogy nem követi el a következőket:

 1. Másnak adja ki magát, miközben használja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformot;

 2. Törvénytelen célokra használja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformot;

 3. értékesíti vagy exportálja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformhoz társított szoftvert.

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro nem támogatja, nem ajánlja és nem tolerálja a platform mobileszközökön történő használatát olyan tevékenységek során, amelyek veszélyeztethetik a felhasználók életét, például járművezetés közben. Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen tevékenységek során nem használja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro oldalt. bugetareparticipativa.tirgumures.ro nem vállal felelősséget az alkalmazás ilyen körülmények között történő használatáért, a használat csak saját felelősségre történik.

 1. MÁS HARMADIK FELEK OLDALA

A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform linkeket tartalmazhat harmadik felek webhelyeire vagy programjaira vonatkozóan, amelyeket nem a bugetareparticipativa.tirgumures.ro felügyel, vagy amelyek nem kapcsolódnak ehhez.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek vagy programok tartalmáért, ajánlataiért vagy adatvédelmi szabályzataiért, beleértve, de nem kizárólagosan, az ajánlatok Ön általi beváltását vagy amennyiben az értékesítő elutasítja az ajánlatok teljesítését. Az Ön kapcsolata harmadik felek webhelyeivel csak Ön és az említett harmadik felek között valósul meg.

 1. HASZNÁLATI KÖLTSÉGEK

Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri Hivatala ingyenesen biztosítja a bugetareparticipativa.tirgumures.ro oldalt. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem felelős többletköltségek felszámításáért, a bugetareparticipativa.tirgumures.ro oldal használata kapcsán. Amennyiben ilyen problémába ütközik, forduljon WiFi- vagy mobiladat-szolgáltatójához. Az Ön felelőssége az ilyen költségek megfizetése. Előfordulhat, hogy a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform egyes országokban nem érhető el, ez attól függ, hogy a bugetarepartipativa.tirgumures.ro platform kompatibilis-e más külföldi hálózatokkal. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform használatának lehetősége korlátozódhat vagy sérülhet, amennyiben külföldön használja a roaming opciót.

 1. A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA

A fenti feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a bugetarepartipativa.tirgumures.ro az Ön által a bugetarepartipativa.tirgumures.ro címre küldött bármely kommunikációban található megjegyzéseket, információkat vagy ötleteket az Ön számára járó ellenszolgáltatás, elismerés vagy fizetés nélkül bármilyen célra felhasználja. . , anélkül, hogy a termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására, marketingjére, valamint a bugetareparticipativa.tirgumures.roplatform alkalmazásának létrehozására vagy javítására korlátozódna.

 1. GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformot önmagában biztosítja, kifejezett, implicit vagy törvényi feltétel nélkül. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem vállal felelősséget a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform hibáiért vagy hiányosságaiért, a bugetareparticipativa.tirgumures.ro meghibásodásaiért, késedelmeiért vagy megszakításaiért, valamint a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform használatából eredő veszteségekért vagy hibákért, az ÖN mobiltelefonjának bármilyen meghibásodása vagy a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform felhasználói általi használata miatt. Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri Hivatala városháza fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint biztosítsa a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformot.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal munkatársai, adminisztrátorai, képviselői, alkalmazottai (együtt vagy egyénileg) semmilyen esetben nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform használatából ered, vagy azzal kapcsolatos, még akkor sem, ha a károkat vagy károk bekövetkeztének lehetőségét említették vagy sem.

 1. PANASZOK

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy bármilyen követelés, vita vagy ellentmondás (akár sérelmes, akár egyéb, még akkor is, ha jelenlegi vagy jövőbeli, beleértve a törvény, a köztörvény vagy a tisztességes követelések által megállapítottakat) Ön és a részt vevő bugetareparticipativa.tirgumures.ro között, amelyek a jelen Üzemeltetési Feltételekből erednek vagy azokhoz kapcsolódnak, azok értelmezésére vagy megsértésére a Romániában hatályos törvények az irányadók és azokkal összhangban értelmezendők.

 1. SÉRTŐ NYELVEZET HASZNÁLATA

A platform tevékenységének tárgyától való bármilyen eltérést, az obszcén szavak használatát, a személy elleni támadást, a hirdetések vagy a reklámüzenetek, valamint a bűncselekmények, trivialitások és sértések pártolását szankcionálják a megjelenítés teljes törlésévell vagy a platfom használatának megtiltásával, a használt IP blokkolásával.

A projektjavaslatok nyilvános megjelenítését a projektjavaslatok benyújtásától számított legfeljebb 5 munkanappal, a moderálást követően kell elvégezni.

 1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

A platform tevékenységének tárgyától való bármilyen eltérést, az obszcén szavak használatát, a személy elleni támadást, a hirdetések vagy a reklámüzenetek, valamint a bűncselekmények, trivialitások és sértések pártolását szankcionálják a megjelenítés teljes törlésévell vagy a platfom használatának megtiltásával, a használt IP blokkolásával.

 1. KERESSENEK MEG MINKET!

Ha bármilyen kérdése van a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a platform használatával kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk e-mailben a bugetareparticipativa@tirgumures.ro.