Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Târgu Mureș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.
 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Târgu Mureș.
 3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.
 4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
 5. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.
Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Târgu Mureș.
Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Târgu Mureș şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Târgu Mureș în cursul anului 2023 cuprinde următoarele etape:

 1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online bugetareparticipativa.tirgumures.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.
 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro.
 3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.
 4. Votul cetăţenilor: votul are loc în două etape distincte, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

  Calendarul propus este următorul:

 • 01 Martie 2024 – 08 Martie 2024 – depunere proiecte

 • 11 Martie 2024 – 14 Martie 2024 – analiza proiecte

 • 15 Martie 2024 – 01 Aprilie 2024 – prima etapă de vot

 • 02 Aprilie 2024 – 03 Aprilie 2024 – validare vot I

 • 04 Aprilie 2024 – 11 aprilie 2024 – a doua etapă de vot

 • 12 Aprilie 2024 – 15 aprilie 2024 – validare vot II

 • 16 Aprilie 2024 – afișare rezultate finale

 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte prin Internet, pe site-ul bugetării participative, bugetareparticipativa.tirgumures.ro.
 2. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.
 3. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 4. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  Domenii :

a. Alei, trotuare şi zone pietonale.

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.

c. Spații verzi și locuri de joacă

d. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

e. Infrastructură educațională și culturală.

f. Oraşul digital.

5. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Târgu Mureș şi care vizează un spaţiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Târgu Mureș cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

i. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

6. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

7. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

8. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.

9. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

10. Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 300.000 de ron (inclusiv TVA).

11. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

12. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Târgu Mureș, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

13. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

14. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Târgu Mureș, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Târgu Mureș, dacă este necesar.

 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureș:

  • Direcția Tehnică

  • Administrația Domeniului Public

  • Direcția Juridică

  • Direcția Arhitect Șef

  • Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale

  • Direcția Comunicare

  • Cinci consilieri locali

  • Doi reprezentanți ai ONG-urilor.

  • Coordonare : Primarul municipiului Târgu Mureș.

  6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.tirgumures.ro

 2. Votul este restrictionat la teritoriul Municipiului Târgu Mureș. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Târgu Mureș și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

 3. Votul are loc în două etape distincte.

a. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta maxim 30 de proiecte, primele trei proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot, iar celelalte în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.

b. În a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele maxim 30 stabilite în prima fază.

c. La finalul celei de a doua etape de vot, vor fi selectate un număr de 10 proiecte. Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat, iar restul proiectelor vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte.

4. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

 1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea
  prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul următor realizării jurizării.
  .

 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi.
  Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte. Vor fi implementate 10 proiecte.
  .

 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Târgu Mureș atunci când se utilizează platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro. Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă.

 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 3. Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 4. Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanle care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

 5. Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

  .