Termeni și condiții de funcționare a platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, aparținând Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

 1. DESPRE PLATFORMĂ

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro reprezintă un serviciu online prin intermediul căruia cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Târgu Mureș și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani au posibilitatea să decidă asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul municipiului Târgu Mureș. Regulamentul procesului de bugetare participativă desfășurat de către Primăria municipiului Târgu Mureș poate fi consultat aici.

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitivele mobile.

 1. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin folosirea platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, acceptați și sunteți de acord să acceptaţi Termenii și condițiile de funcționare. Primăria Municipiului Târgu Mureș poate să modifice Termenii și condițiile de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea folosirii platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări, în cazul în care ele sunt efectuate.

În cadrul platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

– Utilizator – orice persoană fizică care se înregistrează în platformă și accesează conținutul pus la dispoziţie de către bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

– Bugetare participativă – proces derulat de către Primăria municipiului Târgu Mureș prin intermediul platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro prin care membrii comunității decid în mod direct asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul local.

– Proiect/inițiativă – propunere de realizare a unei investiții din bugetul local al municipiului Târgu Mureș care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul procesului de bugetare participativă care poate fi consultat aici şi este făcută de către cetățeni care locuiesc, muncesc, studiază în Târgu Mureș și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

 1. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani şi care locuiesc, muncesc sau studiază în Târgu Mureș. Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro nu permite înregistrarea mai multor conturi aparținând aceleiași persoane.

Votarea este restrictionată la teritoriul Municipiului Târgu Mureș. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Târgu Mureș și să permiteți accesul la locația dumneavoastră.

 1. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice informație pusă la dispoziție de către utilizatorii platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro și colectată de către Primăria Municipiului Târgu Mureș este supusă Politicii de Confidențialitate a platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro și prelucrată conform Termenilor și condițiilor de funcționare.
Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro stochează informații cu caracter personal, necesare bunei funcționări a platformei pe parcursul bugetării participative. Aceste informații se împart în patru categorii:

Informații necesare pentru identificarea persoanei
La nevoie Primăria Municipiului Târgu Mureș va contacta utilizatorii în vederea modificării sau comasării proiectelor depuse de către aceștia, motiv pentru care se stochează următoarele informații: gen, nume și prenume.

Informații necesare pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor de participare
Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Târgu Mureș şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani, iar în acest sens, platforma colectează:
– data nașterii
– adresa
Utilizatorii confirmă, printr-o declarație pe proprie răspundere, că locuiesc, muncesc sau studiază în Târgu Mureș.

Informații necesare pentru geolocalizare în etapa de vot
Pentru ca proiectele câștigătoare să fie cât mai relevante pentru locuitorii din Târgu Mureș, votul este limitat geografic la perimetrul orașului. În acest scop, platforma stochează coordonatele GPS și adresa IP din momentul votului.

Informații necesare pentru a limita fraudele în etapa de vot
Pentru a evita atât crearea de conturi multiple, cât și votul multiplu, platforma stochează adresa de email și numărul de telefon, iar conturile se validează printr-o dublă autentificare, prin confirmarea adresei de email și a numărului de telefon. Pentru a limita fraudele legate de modificarea informatică a locației în timpul etapei de vot, se stochează adresa IP atât în momentul creării contului, cât și în momentul oricărei autentificări pe platformă..

Contul dumneavoastră poate fi șters în orice moment de pe platformă. Cu toate acestea, datele personale furnizate vor mai exista în sistem, în copiile de rezervă ale bazei de date. După un interval de o lună de la ștergerea contului, datele dumneavoastră vor fi șterse definitiv.

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către dumneavoastră,.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Târgu Mureș și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul platformei sau paginilor de Social Media. bugetareparticipativa.tirgumures.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar bugetareparticipativa.tirgumures.ro va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Târgu Mureș. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Prin folosirea platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți e-mail sau să nu transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație, sau sa distorsioneze orice continut asociat cu platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu:

 1. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro;
 2. folosiți platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro în scopuri ilegale;
 3. revindeți sau exportați software-ul asociat cu platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

bugetareparticipativa.tirgumures.ro nu promovează și nu recomandă sau nu tolerează folosirea platformei de pe dispozitivele mobile în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro în timpul desfășurării unor astfel de activități; bugetareparticipativa.tirgumures.ro nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

 1. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

Primăria Municipiului Târgu Mureș nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

 1. COSTURILE DE UTILIZARE

Primăria Municipiului Târgu Mureș vă pune la dispoziție platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro în mod gratuit. Primăria Municipiului Târgu Mureș nu este responsabilă de perceperea unor costuri suplimentare atunci când utilizați bugetareparticipativa.tirgumures.ro. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro cu alte rețele străine. Posibilitatea de a folosi platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

 1. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca bugetareparticipativa.tirgumures.ro să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către bugetareparticipativa.tirgumures.ro fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

 1. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiului Târgu Mureș furnizează platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Târgu Mureș nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea platformei bugetareparticipativa.tirgumures.ro, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil sau orice manieră de a utiliza platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Târgu Mureș își rezervă dreptul de a furniza platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro la discreția sa.

Primăria Municipiului Târgu Mureș, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu platforma bugetareparticipativa.tirgumures.ro, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

 1. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și bugetareparticipativa.tirgumures.ro ce reies sau au legătură cu acești Termeni și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legislația din România în vigoare.

 1. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face după un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după moderare.

 1. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni și condiții de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, nu limitează, nu interpretează sau nu descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Primăriei Municipiului Târgu Mureș de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

 1. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de funcționare sau folosirea platformei, nu ezitați să ne contactați prin adresa de email bugetareparticipativa@tirgumures.ro.