A részvételi költségvetés célja, hogy bevonja Marosvásárhely polgárait a demokratikus tanácskozási és döntéshozatali folyamatba annak érdekében, hogy a helyi költségvetés egy részének optimális módját megteremtse. A folyamat során a polgárok aktív szerepet játszanak azon közösség problémáinak meghatározásában és kezelésében, amelyhez tartoznak.

A részvételi költségvetésnek a következő célkitűzései vannak:

 1. A polgárok és a közigazgatás közötti párbeszéd és együttműködés szintjének növelése.
 2. A közpolitikák hozzáigazítása a polgárok igényeihez és elvárásaihoz a marosvásárhelyi életminőség javítása érdekében.
 3. A polgárok felelősségvállalási szintjének növelése és a városfejlesztési folyamat közös létrehozása.
 4. A demokrácia megerősítése a polgároknak az egész közösséget érintő döntéshozatali gyakorlatban való részvétele révén.
 5. A helyi közigazgatás tevékenysége átláthatóságának növelése.

A részvételi költségvetés-tervezés Marosvásárhely Megyei Jogú Város hatásterületén belül történik.

Azok a polgárok, akik Marosvásárhelyen élnek, dolgoznak vagy tanulnak, és betöltötték a 18. életévüket, részt vehetnek a részvételi költségvetési folyamatban.

A 2022-ben Marosvásárhelyen szervezett részvételi költségvetés-tervezés a következő szakaszokat foglalja magába:

 1. A résztvevők regisztrációja: a regisztráció a mobileszközökhöz igazított bugetareparticipativa.tirgumures.ro online platformon történik.
 2. A projektjavaslatok benyújtása: minden polgár egy vagy több projektjavaslatot (területenként egy projektet) fogalmazhat meg a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformon keresztül.
 3. A projektek műszaki és jogi elemzése az önkormányzat részéről: a projektjavaslatok egy műszaki és jogi elemzés tárgyát fogják képezni, amelyet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város keretén belüli szakosztályok végeznek el. Az ellenőrzést követően összeállítják a támogatható projektek listáját. Minden olyan személy, akinek a projektjét nem támogathatónak nyilvánították, kérésre írásbeli választ kaphat, amelyben szerepel, hogy miért nyilvánították a javaslatot nem támogathatónak. Minden támogathatónak nyilvánított projektet a polgárok szavazására bocsátanak.
 4. A polgárok szavazása: a szavazásra két különböző szakaszban kerül sor, míg a legtöbb szavazatot kapott projektek gyakorlatba ültetéséhez szükséges akciókat belefoglalják majd Marosvásárhely Megyei Jogú Város költségvetésébe.

  A javasolt menetrend a következő:

 • Március 01 – 08. – a projektek benyújtása

 • Március 11 – 14. – a projektek elemzése

 • Március 15 – Aprilis 1. – a szavazás első szakasza

 • Aprilis 2 – 3. – az első szavazás érvényesítése

 • Aprilis 4 – 11. – a szavazás második szakasza

 • Aprilis 12 – 15. – a második szavazás érvényesítése

 • Aprilis 16. – a végleges eredmények kifüggesztése

 1. A projektjavaslatokat interneten keresztül, a bugetareparticipativa.tirgumures.ro részvételi költségvetés-tervezés honlapján lehet benyújtani.
 2. Azok a személyek, akik javaslatokat nyújtanak be vagy projekteket szavaznak meg, elfogadják azokat a határidőket és feltételeket, amelyek mellett a részvételi költségvetési platform működik.
 3. Nem veszik figyelembe azokat a javaslatokat, amelyeket a jelen fejezet első és második pontja előírásaival nem megegyező módon küldenek be, vagy nem felelnek meg a projekt űrlapjának.
 4. A javaslatok az alábbi területek egyikébe tartoznak:
  Területek :

a. Sétányok, járdák és gyalogos övezetek.

b. Mobilitás, hozzáférhetőség és közlekedésbiztonság.

c. Zöldövezetek és játszóterek.

d. Közterületek kialakítása (városi bútorzat, közvilágítás stb.).

e. Oktatási és kulturális infrastruktúra.

f. Digitális város.

5. A benyújtott projektjavaslatoknak a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

a. Meg kell felelnie egy általános érdekű célkitűzésnek.

b. Legyenek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó területen megvalósuló vagy ahhoz köthető közterületet célzó beruházások.

c. Ne essenek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal más programjainak hatáskörébe, mint amilyenek a nemkormányzati szervezeteknek, sportstruktúráknak stb., szánt finanszírozások.

d. Nem lehet ellentétes vagy összeegyeztethetetlen az önkormányzat folyamatban lévő terveivel vagy projektjeivel.

e. Nem lehet kereskedelmi vagy reklám jellegű.

f. Nem lehet politikai vagy etnikai jellegű.

g. A gyakorlatba ültetést követően ne generáljon jelentős működési költségeket (karbantartás, jogdíjak kifizetése stb.).

h. Térbelileg világosan körülhatároltnak kell lennie, és ne legyen túl homályos.

i. A projektre elkülönített maximális költségvetésen belül kell lennie.

6. A javaslatok tartalmának hasonlósága vagy térbeli közelsége a különböző javaslatok egyetlen projektbe történő integrálásához vezethet.

7. Minden résztvevő legfeljebb egy javaslatot nyújthat be területenként.

8. Ha egy javaslat a gyakorlatban több javaslatot is tartalmaz, a technikai és jogi elemzést követően meg kell tenni a szükséges módosításokat annak biztosítása érdekében, hogy a javaslat megfeleljen a meghatározott követelményeknek.

9. Ami a projektűrlaphoz csatolt fájlokat illeti, csak a PDF formátumban küldött mellékletek, legfeljebb 5 MB és a JPG, JPEG, PNG formátumban küldött mellékletek, legfeljebb 1 MB-ig fogadhatók el.

10. Minden javaslatnak legtöbb 300.000 RON összköltsége lehet (HÉÁ-val együtt).

11. A szavazásra kerülő projektek nem feltétlenül a polgárok által küldött javaslatok átiratát képezik. Lehetnek olyan javaslatok, amelyek technikai kiigazításokat és a költségek önkormányzat részéről történő pontosabb felbecsülését igénylik, hogy szavazásra bocsátják, majd gyakorlatba ültessék azokat. Ahhoz, hogy megvalósíthatóak legyenek, a javaslatok továbbra is technikai kiigazításokat tehetnek szükségessé.

12. A részvételi költségvetés keretében benyújtott javaslatok Marosvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek, a projektek letéteményesei nem hivatkozhatnak a szerzői jogi jogszabályokra.

13. A technikai elemzést követően a Polgármesteri Hivatal több projektet egyesíthet ugyanazzal a céllal, és azokat ebben az új formában, a letéteményes előzetes értesítésével szavazásra bocsáthatja.

14. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a Polgármesteri Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy moderálja a projektek platformon való megjelenítését. Ezek a benyújtás napjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül jelennek meg.

 1. A javaslatok műszaki és jogi elemzését a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal végzi, amelynek szolgálatai ellenőrzik, hogy ezek megfelelnek-e e rendelet előírásainak és az egyéb hatályos jogszabályoknak, valamint a műszaki megvalósíthatóságnak.

 2. A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatokat szükség esetén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal műszaki kiigazításra bocsáthatja.

 3. A tartalom vagy a földrajzi közelség hasonlósága a különböző javaslatok egyetlen projektbe történő integrálásához vezethet.

 4. A hatályos jogi rendelkezéseket sértő projektek nem kerülnek be a részvételi költségvetési folyamatba, és nem kerülnek közzétételre a bugetareparticipativa.tirgumures.ro honlapján..

 5. A műszaki projektértékelő csoport a marosvásárhelyi városháza alábbi szervezeti egységeinek legalább egy képviselőjéből áll:

  • Műszaki Igazgatóság

  • Közterület -kezelő Közszolgálat Igazgatósága

  • Jogi Igazgatóság

  • Műépítész Igazgatósága

  • Szociális-kulturális és Vagyoni Tevékenységek Igazgatósága

  • Kommunikációs Igazgatóság

  • Öt helyi tanácsos

  • Két NKSZ-képviselő.

  • Koordinálja : Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere.

  6.  A hozzájuk csatolt valamennyi javaslat és dokumentum a Marosvásárhelyi Önkormányzat tulajdonába kerül.

 1. A projektekről szóló szavazás online történik, a részvételi költségvetés-tervezés platformján: bugetareparticipativa.tirgumures.ro

 2. A szavazás Marosvásárhely területére korlátozódik. Ahhoz, hogy Ön szavazhasson, a szavazás időpontjában Marosvásárhelyen kell tartózkodnia, és lehetővé kell tennie a tartózkodási helyéhez való hozzáférést. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform csak a szavazás időpontjában gyűjt adatokat az Ön tartózkodási helyéről a szavazási eljárásnak való megfelelés biztosítása érdekében.

 3. A szavazásra két külön szakaszban kerül sor.

a. A szavazás első szakaszában a részvételi költségvetési portálon regisztrált minden polgár hat projektet választhat (egyet-egyet a hat létrehozott terület mindegyikére). Ebben a szakaszban legfeljebb 30 projektet választanak ki, az egyes területeken a szavazatok száma szerint rangsorolt első három projekt automatikusan belép a szavazás második szakaszába, a többi pedig a szavazatok száma szerint, függetlenül attól, hogy melyik kategóriába tartoznak.

b. A második szakaszban minden polgár egyetlen projektet választhat az első szakaszban megállapított legfeljebb 30 projekt közül.

c. A szavazás második szakaszának végén 10 projektet választanak ki. A szavazatok száma alapján rangsorolt területek első projektje automatikusan kiválasztásra kerül, a többi projektet pedig a szavazatok száma szerint választják ki, függetlenül attól, hogy melyik területhez tartoznak.

4. A részvételi költségvetési folyamat ütemtervében bekövetkező változásokat a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformon teszik közzé.

 1. A legtöbb szavazattal rendelkező projekteket valósítják meg (e rendelet rendelkezéseivel és a hatályos jogszabályokkal összhangban). Ezeket a projekteket a zsűrizés befejezését követő évtől kezdődően kell megvalósítani..

 2. A végrehajtandó projektek listáját a szavazatok száma alapján állítják össze. Az egyes területek első projektje (a szavazatok számától függően) automatikusan kiválasztásra kerül, a többi projektet a szavazatok száma szerint rangsoroljuk, függetlenül attól, hogy melyik területhez tartoznak. 10 projektet valósítanak meg.

 1. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platformon regisztráló vagy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform használata során begyűlt személyek által rendelkezésre bocsátott információkra az Adatvédelmi szabályzat vonatkozik, amelynek feltételeit a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform személyes adatokat tárol (azokból a fiókokból származóan, amelyeken keresztül az emberek bejelentkeznek a platform eléréséhez).

 2. A platform használatára való regisztrációval és a személyes adatok megadásával a platformra bejelentkező személyek kifejezetten és egyértelműen megállapodtak abban, hogy a bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform felhasználja az Ön személyes adatait.

 3. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform biztosítja a platformhoz való hozzáféréshez és/vagy annak használatához biztosított személyes adatok titkosságát. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a felhasználók által harmadik feleknek átadott információkra.

 4. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform feldolgozza a magukat jóhiszeműen hitelesítő személyek birtokában lévő vagy továbbított személyes adatait , biztosítva a magánélethez való jog és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartását.

 5. A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform nem vállal felelősséget a platform felhasználói által szolgáltatott adatok pontosságáért és helyességéért.

 6. Egy másik felhasználó személyes adatainak felhasználására irányuló minden kísérlet szigorúan tilos, csalási kísérletnek minősül, és az esettől függően jogsértési vagy büntetőjogi felelősséget von maga után.

 7. E folyamat révén a polgárok szükségletei és döntései közvetlenül tükröződni fognak a hatóságoknak történő mérlegelésre javasolt beruházási és javítási célkitűzésekben. A törvény szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének célkitűzéseivel kapcsolatos döntés a Helyi Tanács hatáskörébe tartozik.