A részvételi költségvetés-tervezési folyamatban részt vehetnek azok a polgárok, akik Marosvásárhelyen élnek, dolgoznak vagy tanulnak, és legalább 18 évesek. Azoknak, akik részt kívánnak venni, csatlakozniuk kell a részvételi költségvetési platformhoz bugetareparticipativa.tirgumures.ro.

A javaslatokat kizárólag a polgárok nyújtják be, egyénileg.

A pályázatokat a részvételi költségvetés-tervezési platformon keresztül lehet benyújtani bugetareparticipativa.tirgumures.ro .

A javaslatoknak az alábbi területek egyikébe kell tartozniuk:

a. Sétányok, járdák és gyalogos övezetek.

b. Mobilitás, megközelíthetőség és közlekedésbiztonság.

c. Zöld övezetek és játszóterek.

d. Közterületek rendezése (városi bútorok, közvilágítás stb.)

e. Oktatási és kulturális infrastruktúra.

f. Digitális város.

Ha a pályázat több területre vonatkoztatva is megfogalmazható, a pályázónak az általa legmegfelelőbbnek ítélt területet kell kiválasztania.

a. Feleljenek meg egy közérdekű célnak.

b. Legyenek a marosvásárhelyi városháza illetékességi területén megvalósuló, vagy ahhoz köthető, közterületet célzó beruházások

c. Ne lépjenek be a Marosvásárhelyi Önkormányzat egyéb programjainak területére, mint például civil szervezetek, sportszervezetek finanszírozása stb.

d. Ne legyenek ellentétesek vagy összeegyeztethetetlenek az önkormányzat folyamatban lévő terveivel vagy projektjeivel.

e. Ne legyenek kereskedelmi vagy reklám jellegűek.

f. Ne legyenek politikai vagy etnikai jellegűek.

g. Ne generáljanak jelentős működési kiadásokat (karbantartás, jogdíjfizetés stb.) a megvalósítást követően.

h. Legyenek világosan körülhatárolt térben, és ne legyenek túl homályosak.

i. Férjenek bele a projekthez rendelt maximális költségvetésbe.

A pályázatokat figyelembe veszik, amennyiben teljesülnek a jogosultsági feltételek.

Bármely ajánlat összköltsége legfeljebb 300 000 RON lehet (HÉÁ-val együtt)).

10 projektet finanszíroznak, mindegyik projekt maximális értéke 300 000 RON (HÉÁ-val együtt).

A részletek lehető legkonkrétabb megadásával elvégezhető egy olyan elemzés, amely lehetővé teszi a szigorú költségvetés-tervezést és a végrehajtás határidejét. A túl általános javaslatok megnehezíthetik vagy lehetetlenné tehetik a végrehajtást.

Azok a polgárok, akik ezt szeretnék, kiegészíthetik a javaslatot az általuk relevánsnak tartott dokumentumokkal (fényképek, térképek, helyrajzok stb.). Csak a PDF formátumban, legfeljebb 5 MB-ig terjedő mellékleteket és a JPG, JPEG, PNG formátumban küldött mellékleteket fogadjuk el legfeljebb 1 MB-ig.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal műszaki elemzést végez a polgárok által benyújtott valamennyi javaslatról. Az elemzést követően a szavazásra bocsátott javaslatok megtartják az eredeti elképzelést, de azokat az önkormányzaton belüli szolgálatok kiigazítják, pontosabban megbecsülik az ezzel járó költségeket, a konkrét cselekvési lehetőségeket és a végrehajtási időt.

Ha megállapítást nyer, hogy egyes javaslatok tartalmilag vagy térbeli közelségben hasonlóak, indokolt lehet azokat egyetlen projektbe integrálni, a benyújtók előzetes értesítésével..
Azoknak a polgároknak, akik olyan javaslatokat nyújtanak be, amelyek végül nem kerülnek szavazásra, joguk van ahhoz, hogy kérésre magyarázatot kapjanak e döntés okairól.

A platformon történő benyújtását követően a javaslatot az a személy, aki azt javasolta, már nem módosíthatja.

Igen, az önkormányzaton belüli szolgálatok műszaki elemzést végeznek a polgárok által benyújtott összes javaslatról. A meghatározott paramétereknek megfelelő javaslatokat szavazásra bocsátják.

Minden résztvevő legfeljebb egy javaslatot nyújthat be minden területre a részvételi költségvetési platformon keresztül.

A szavazás Marosvásárhely területére korlátozódik. Ahhoz, hogy szavazhasson, Önnek a szavazás időpontjában Marosvásárhelyen kell tartózkodnia, és lehetővé kell tennie a tartózkodási helyéhez való hozzáférést.A bugetareparticipativa.tirgumures.ro platform csak a szavazás időpontjában gyűjt adatokat az Ön tartózkodási helyéről a szavazási eljárásnak való megfelelés biztosítása érdekében.

A szavazás két különböző szakaszban zajlik. A szavazás első szakaszában a részvételi költségvetési platformon regisztrált minden polgár hat projektet választhat (egyet-egyet a hat létrehozott terület mindegyikére). Ebben a szakaszban 30 projektet választanak ki (az egyes területeken a szavazatok számának sorrendjében rangsorolt első három projekt automatikusan belép a második szavazási szakaszba, a többi pedig a szavazatok száma szerint, függetlenül attól, hogy melyik területhez tartozik).

A második szakaszban minden polgár csak egy projektet választhat az első szakaszban létrehozott 30 projektből. Összesen 10 projektet választanak ki. Az egyes tartományokban a legtöbb szavazatot kapott projektet automatikusan kiválasztják, a többit pedig a szavazatok száma szerint választják ki, függetlenül attól, hogy melyik területhez tartozik.

Minden résztvevő csak egyszer szavazhat a szavazás mindegyik szakaszában. Az online szavazás magában foglalja az előzetes regisztrációt a platformon.

A részvételi költségvetéssel kapcsolatos további információk e-mailben érhetők el a következő címen: bugetareparticipativa@tirgumures.ro

  • Hogy kifejthessem azokat a gondokat, amelyekkel szembe kell néznem, és megoldásokat javasoljak számukra.
  • Hogy meghallgassanak, megértsenek, és tudjam, hogy a véleményem valóban számít.
  • Hogy megfogalmazzam saját ötleteimet és kezdeményezéseimet, hogy jobbá és élvezetesebbé tegyem az életet a környéken és a városban.
  • Hogy ténylegesen részt vegyek a a prioritások meghatározásában a helyi közösség pénzének elköltésében.
  • Hogy lehetőségem legyen arra, hogy az ötleteimet közösségi projektekké alakítsam.