Project Description

FAZA:Demararea implementării

0 RON

Societatea în care trăim trebuie să fie promotoarea unui sistem aflat sub semnul dialogului, al comunicării, jocului și al mișcării, al acceptării diversității, dar și a drepturilor fiecărui individ, oferindu-i astfel copilului șansa de a-și promova individualitatea în contextul comunității. De aceea este important ca la intrarea copilului în sistemul educațional, acesta să beneficieze de sprijin adecvat cerințelor sale educaționale. Astfel, motricitatea favorizează integrarea copiilor preșcolari și din ciclul primar în învățământul de masă, prin desfășurarea activităților ludice și sportive care să contureze o creștere și o dezvoltare armonioasă într-un mediu educațional favorabil.
Datorită uzurii și a degradării provocate de trecerea timpului, aparatele existente în spațiul de joacă destinat copiilor unității noastre de învățământ sunt deteriorate, învechite și insuficiente. Acestea nu pot asigura nevoile recreative și de mișcare de care au nevoie cei peste 530 de preșcolari și școlar.
Educatia timpurie este educația care privește copiii de la naștere până la vârsta integrării acestora în viața școlarului, 6-7 ani și care le oferă condiții specifice pentru dezvoltarea lor generală în concordanță cu caracteristicile individuale și de vârstă. Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități pentru îmbunătățire a infrastructurii educaționale, infrastructură care este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.
Mişcarea accentuează potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi, prin faptul că valorifică tendinţa naturală a elevilor pentru mişcare. Prin mişcare elevul explorează, cunoaşte, interacţionează cu propriul corp şi cu mediul înconjurător. Cunoscând posibilităţile de acţiune asupra mediului, copilul devine încrezător în forţele proprii şi cutezător în a descoperi lumea înconjurătoare. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii. În parcul amenajat pentru elevi se desfăşoară o activitate liberă. Aici se pot exersa diferite metode de stimulare a motricității și a formării deprinderilor, dar și încurajarea colaborării și cooperării între colegi și non-colegi, promovarea învățării semnificative și plină de satisfacții, prin utilizarea canalelor senzoriale și stimularea învățării naturale.

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte:

.

Beneficiarii proiectului

• beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 530 de preșcolari și școlari ai Școlii Gimnaziale/Grădiniței „Tudor Vladimirescu”;
• beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții copiilor, personalul angajat, comunitatea locală.

Durata proiectului

Intervalul de timp propus pentru implementarea acestui proiect este anul școlar 2024-2025

Amplasamentul proiectului

Spațiul pentru realizarea investiției se află în curtea Școlii Gimnaziale/Grădiniței „Tudor Vladimirescu”

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Locatie proiect

DN15 3, Târgu Mureș, Romania