Project Description

FAZA:Demararea implementării

0 RON

Educația outdoor reprezintă o puternică sursă de experiențe de învățare, beneficiind de un mediu liber, fără constrângerile pe care le impun „cei patru pereți ai unei săli de grupă”, oferă posibilitatea contactului direct cu natura, nenumărate provocări, astfel că procesul instructiv-educativ devine purernic și insirațional.

Având în vedere că aparatele de joacă pentru copii sunt deteriorate, învechite și insuficiente, pavelele de cauciuc denivelate și deteriorate, pavaj cu risc crescut de accidentare dorim să modernizăm și să dotăm corespunzător spațiul exterior al grădiniței și creșei penru a oferi preșcolarilor si antepreșcolarilor un mediu educațional aliniat standardelor actuale.

Amenajarea spațiului exterior al grădiniţei și creșei va creşte calitatea procesului educativ într-un mod sănătos, sigur și plăcut, va creşte considerabil gradul de siguranţă al copiilor în timpul utilizării aparatelor de joacă, va permite desfăşurarea activităţilor de tip outdoor pentru un număr mare de copii, va produce mulţumire în rândul părinţilor, cetăţeni ai municipiului Tg-Mureș.

Cu încrederea că vom reuși să realizăm pentru preșcolarii și antepreșcolarii noștri un mediu educațional complet și modern, înaintez acest proiect în calitate de profesor și coordonator al Grădiniței cu P.P. „Căsuța din povești” și Creșei nr. 3.

Prof. Vanc Voichița

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte:

.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt preșcolarii și antepreșcolarii grădiniței și creșei;
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții copiilor, personalul angajat, comunitatea locală.

Durata proiectului

6 luni

Amplasamentul proiectului

Localizarea proiectului: spațiul pentru realizarea investiției se află în curtea Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța din povești” și al Creșei nr. 3, strada Gheorghe Marinescu, nr. 9, Târgu Mureș.

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Galerie foto

Locatie proiect

Strada Gheorghe Marinescu 9, Târgu Mureș, România