Project Description

FAZA:Execuția lucrării

0 RON

Amenajarea spațiilor exterioare ale Grădinițelor Albinuța, Licurici, Rândunica.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie prin activități outdoor.
Având în vedere că aparatele de joacă pentru copii existente sunt deteriorate, învechite și insuficiente dorim:
• Modernizarea și dotarea corespunzătoare a spațiului exterior din cele trei grădinițe.
• Implementarea a 3 spații de joacă prin zona de învățare, zona de liniște și relaxare, zona de joacă.
• Reorganizarea spaţiului exterior al grădinițelor în mod eficient și armonios prin dotarea acestuia cu ansambluri de joacă (leagăne şi tobogane, nisipare, măsuţe de recreere și senzoriale, obiecte de mobilier pentru activități outdoor), mini teren de sport, jocuri de tip playform.
Amenajarea spațiilor exterioare ale grădiniţelor va creşte calitatea procesului educativ într-un mod sănătos, sigur și plăcut, va creşte considerabil gradul de siguranţă al copiilor în timpul utilizării aparatelor de joacă, va permite desfăşurarea activităţilor de tip outdoor pentru un număr mare de copii, va produce mulţumire în rândul părinţilor, cetăţeni ai municipiului Tg- Mureș.

Beneficiarii proiectului

• Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 700 de preșcolari ai grădinițelor cu program prelungit ”Albinuța”, ”Licurici”, ”Rândunica”.

• Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții copiilor, personalul angajat, comunitatea locală.

Durata proiectului

An școlar 2022-2023 sau an calendaristic 2023

Amplasamentul proiectului

Spațiul pentru realizarea investției se află în curtea Grădinițelor cu Program Prelungit:
• ”Albinuța”, Str. Parângului, nr.23 , Tg-Mureș
• ”Licurici” , Str. Lămâiței, nr. 18, Tg-Mureș
• ”Rândunica”,Str. Ion Buteanu, nr. 18 , Tg-Mureș

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Galerie foto

Locatie proiect

Str. Parângului 23, Târgu Mureș, Romania